Shankh Prakshalan Chart

Shankh Prakshalan Chart
Product Description

 

Details:

  • Kagasan, Tadasan, Triyak Tadasan, Triyak Bhujangasan, Kati Chakrasan, Udarakarashanasan, Shavasan
  • Size 50 x 75 cm
  • Laminated with thick plastic film on both sides
  • Fitted with superior plastic rollers
  • Available in English & Hindi combined
  • Available in English only also
Contact Us

Kansil Bhawan, 8606, Model Basti, New Delhi, Delhi, 110005, India
Phone :+918068090538